materiały dla uczestników

Pharma Rules Insider 2017: Compliance- przestrzeganie reguł, prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Pharma Rules Insider 2017: Współpraca może być przejrzysta i bardzo efektywna, prof. dr hab.n.med. Wojciech Młynarski

Pharma Rules Insider 2017: Regulacje prawne, mec. Marcin Tomasik, Kancelaria Tomasik & Jaworski

Pharma Rules Insider 2017: Odpowiedzialność osobista majątkowa i karna członków zarządu, mec. Paweł Chodziński, Kancelaria K&L Gates

Pharma Rules Insider 2016: Dyskusja panelowa, Aneta Lipińska - AOTMiT, Irena Rej - Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Wojciech Tomkiewicz - Adamed, Norbert Wilk- Instytut Arcana

Pharma Rules Insider 2016: Komisja ekonomiczna jako klucz do prawidłowego funkcjonowania systemu refundacji, mec. Marcin Pieklak - Kancelaria DZP

Pharma Rules Insider 2016: Perspektywy nadchodzących zmian dotyczących opieki medycznej i wyceny świadczeń, Podsekretarz Stanu Krzysztof Ładna - Ministerstwo Zdrowia

Pharma Rules Insider 2016: Payback ustawowy - narzędzie kontroli wydatków refundacyjnych, Piotr Grzybała - Sequence

Pharma Rules Insider 2016: Ustawa refundacyjna jako kamień milowy rozwoju i zmian rynku farmaceutycznego w Polsce, Bogdan Falkiewicz - Sequence

Pharma Rules Insider 2016: Analiza refundacyjnej praktyki decyzyjnej, Karolina Skóra - Instytut Arcana

Pharma Rules Insider 2016: Rola i zadania AOTMiT, Aneta Lipińska - AOTMiT

Pharma Rules Insider 2014 : Dyskusja Okrągłego Stołu prof. dr hab. n. med. Adam Antczak oraz Karol Poznański

Pharma Rules Insider 2014: Dyskusja Okrągłego Stołu Witold Włodarczyk, Dyrektor Generalny POLMED

Pharma Rules Insider 2014: Dyskusja Okrągłego Stołu Karol Poznański, Przedstawiciel Infarma

Pharma Rules Insider 2014: Dyskusja Okrągłego Stołu prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Pharma Rules Insider 2014: Dyskusja Okrągłego Stołu dr n. med. Konstanty Radziwiłł

Pharma Rules Insider 2014: Dyskusja Okrągłego Stołu prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka