materiały dla uczestników

Panel rejestracji

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych.

Rejestracja na IV kongres zostanie uruchomiona już wkrótce