materiały dla uczestników
2014
Prelegenci
 • Delloite, mec. Łukasz Sławatyniec
 • Abbvie, CEO Jarosław Oleszczuk
 • Jonhson & Jonhson, Legal Director, mec. Magdalena Żak
 • Kancelaria Tomasik Jaworski Sp. p. mec. Marcin Tomasik
 • Kancelaria Baker& Mc Kenzie mec. Marek Świerczyński
 • Allergan, BUM, Jolanta Dilling- Nowińska
 • Boehringer- Ingelheim, Exteranal Affairs, Andrzej Bajor
 • Komisja Zdrowia prof. dr hab. Alicja Chybicka
 • Naczelna Rada Lekarska, Wiceprezes NRL, dr n. med. Konstanty Radziwiłł
 • Przedstawiciel Środowiska Medycznego, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • MSD, PR & Communications Manager, Karol Poznański
 • POLMED, Dyrektor Generalny Witold Włodarczyk
 • Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka, mec. Anna Partyka
 • Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka, mec. Michał Czarnuch
 • Kancelaria Tax & Lex, mec. Anna Bryńska
 • Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna Sp.j., mec. Ewa Rutkowska
 • Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna Sp.j., mec. Marcin Kolasiński

Pharma Rules Insider Compliance Today 2014

2 października w Warszawie odbyła się konferencja branżowa Pharma Rules Insider Compliance 2014. Omawiano na niej zagadnienia compliance, zasady etycznej i zgodnej z prawem promocji leków oraz najnowsze samoregulacje branży farmaceutycznej. Konferencja zgromadziła menedżerów firm farmaceutycznych, którzy przysłuchiwali się wielu wartościowym wykładom przygotowanym przez prawników, jak również praktyków biznesu. Spotkanie środowiska farmaceutycznego, lekarskiego i przedstawicieli prawodawców w jednym miejscu i podjęcie rozmowy na palące tematy, pozwoliło każdemu uczestnikowi na spojrzenie na zagadnienie Compliance z szerszej perspektywy.

W pierwszej części spotkania odmitologizowane zostało samo pojęcie Compliance. Prawnicy i menadżerowie firm zaprezentowali swoje doświadczenia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem zasad działania etycznego w ich pracy.

Unikatowym elementem Konferencji była debata okrągłego stołu z udziałem znakomitych prelegentów.

Senacką Komisję Zdrowia reprezentowała prof. Alicja Chybicka
Naczelną Radę Lekarską – dr Konstanty Radziwiłł
Środowisko lekarskie – prof. Adam Antczak z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego
INFARMĘ – Karol Poznański
POLMED – dr Witold Włodarczyk

Dyskutowano na temat poprawy standardów etycznych na polskim rynku dotyczących kontaktów na styku świata medycznego i przemysłu farmaceutycznego.W trzeciej części uczestnicy Pharma Rules Insider mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych praktycznym aspektom przestrzegania Compliance z perspektywy pracy działu sprzedaży, marketingu, a także członków zarządu. Doświadczeni prawnicy przedstawili studia przypadków, oraz wspólnie z uczestnikami omówili scenariusze ich prawidłowego rozwiązania, a także odpowiedzieli na wszystkie palące pytania postawione przez uczestników warsztatów.

Konferencja branżowa Pharma Rules Insider Compliance 2014 stała się okazją do dyskusji o standardach etycznych na rynku farmaceutycznym, a także do podjęcia konkretnych tematów związanych z codziennym funkcjonowaniem przedstawicieli branży.

ORGANIZATOR PHARMA RULES INSIDER 2014

piszą o nas

partnerzy PHARMA RULES INSIDER 2014