materiały dla uczestników
2016

Prelegenci

 • KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński,
  Paulina Kieszkowska - Knapik, partner, adwokat,
 • AOTMiT, Aneta Lipińska,
 • Instytut Arcana, Karolina Skóra - Menadżer ds. Rozwoju,
 • Sequence, Bogdan Falkiewicz - Starszy Partner, Wiceprezes Zarządu Sequence,
 • Sequence, Piotr Grzybała - Starszy Konsultant - Sequence.
 • Ministerstwo Zdrowia, Krzysztof Łanda - Podsekretarz Stanu,
 • Kancelaria DZP, Marcin Pieklak, Radca prawny, Associateciate,
 • Grupa ADAMED, Wojciech Tomkiewicz - Dyrektor Działu Prawnego,
 • Instytut Arcana, Norbert Wilk - Dyrektor Działu Doradczego,
 • Izba Gospodarcza Farmacja Polska - Irena Rej
  - Prezes Zarządu ds. Projektów,
 • Kancelaria Tomasik Jaworski Spółka Partnerska, mec Marcin Tomasik,
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  Krzysztof Kopeć - Dyrektor ds. prawnych i refundacji leków.
 • INFARMA, Krzysztof Kałużny - Manager ds. Projektów,
 • Abbvie Polska, Edyta Banach - Compliance Manager,
 • KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Ewa Rutkowska, partner, adwokat,
 • Izba Gospodarcza Farmacja Polska - Irena Rej - Prezes Zarządu ds. Projektów,
 • Sejmowa Komisja Zdrowia - prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
  Członek Sejmowej Komisji Zdrowia
 • Sequence, Anna Smaga,
 • Sequence, Magdalena Mikułowska
 • Kancelaria DZP, Anna Partyka – Opiela, Radca Prawny, Senior Associate,
 • Kancelaria DZP, Maciej Żelewski, Associate

Uroczyste otwarcie Kongresu

Kongres otworzyli:

Prezes Zarządu Kimze Sp. z o.o - Magdalena Olszewska- Leszek
Dyrektor Zarządzający Kimze Sp. z o.o. - Krzysztof Leszek

Kongres poprowadziła: Redaktor Renata Furman

Blok I Compliance w branży medycznej i transparentność procesu refundacji

Prowadzący:

 • AOTMiT, Aneta Lipińska,
 • Instytut Arcana, Karolina Skóra - Menadżer ds. Rozwoju,
 • KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Paulina Kieszkowska - Knapik, partner, adwokat,
 • Kancelaria DZP, Marcin Pieklak, Radca prawny, Associateciate,
 • Ministerstwo Zdrowia, Krzysztof Łanda - Podsekretarz Stanu,
 • Sequence, Bogdan Falkiewicz - Starszy Partner, Wiceprezes Zarządu Sequence,
 • Sequence, Piotr Grzybała - Starszy Konsultant - Sequence.

Dyskusja panelowa po bloku I - Transparentność procesu refundacji – potrzeba i kierunki zmian

Uczestnicy:

 • AOTMiT, Aneta Lipińska,
 • Grupa ADAMED, Wojciech Tomkiewicz - Dyrektor Działu Prawnego,
 • Instytut Arcana, Norbert Wilk - Dyrektor Działu Doradczego,
 • Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Irena Rej - Prezes Zarządu,
 • Ministerstwo Zdrowia, Krzysztof Łanda - Podsekretarz Stanu.

Blok II Compliance w branży medycznej

Prowadzący:

 • Abbvie Polska, Edyta Banach - Compliance Manager,
 • INFARMA - Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, Krzysztof Kałużny - Manager ds. Projektów,
 • Kancelaria Tomasik Jaworski Spółka Partnerska, mec Marcin Tomasik,
 • KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Ewa Rutkowska, partner, adwokat,
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krzysztof Kopeć - Dyrektor ds. prawnych i refundacji leków.

Dyskusja panelowa po II bloku - Kontakt Lekarzy z Przemysłem

Uczestnicy:

 • INFARMA - Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, Krzysztof Kałużny - Manager,
 • Izba Gospodarcza Farmacja Polska - Irena Rej - Prezes Zarządu ds. Projektów,
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krzysztof Kopeć - Dyrektor ds. prawnych i refundacji leków,
 • Sejmowa Komisja Zdrowia - prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka - Członek Sejmowej Komisji Zdrowia

BLOK III Warsztaty zawierające studium przypadków “Case Study”

WARSZTAT 1 - Transparentność procesu refundacji: teoria vs praktyka

I. Transparentność procesu refundacji i renegocjacji

Poprowadziły: Sequence, Anna Smaga, Magdalena Mikułowska

II.Zasada równego traktowania podmiotów przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych

Poprowadził: Instytut Arcana, Norbert Wilk

WARSZTAT 2 - Relacje z funkcjonariuszami publicznymi - granica pomiędzy kontaktami biznesowymi, a korupcją z perspektywy sprzedaży i marketingu

Poprowadzili:
Kancelaria DZP, Anna Partyka – Opiela, Radca Prawny, Senior Associate, Maciej Żelewski, Associate

WARSZTAT 3 - Compliance z perspektywy członków zarządu

Poprowadziła: Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, mec. Ewa Rutkowska